Відділ краєзнавства

Відділ розташовано на ІІІ-му поверсі, кімната №38.

Осередком з формування джерелознавчої та бібліографічної бази історії та культури Житомирщини є відділ краєзнавчої літератури, який було засновано в 1993 році.

Рівень бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів забезпечує оптимально організований фонд краєзнавчих документів, що нараховує понад 10 тисяч примірників і органічно поєднує старовину і сучасність.

 

Надзвичайно багатогранні функції відділу:

- формування фондів краєзнавчих документів;

- створення краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату;

- популяризація історичної і культурної спадщини;

- створення системи наукових та рекомендаційних бібліографічних покажчиків http://www.lib.zt.ua/ua/region/node/118

Краєзнавчу роботу відділ проводить у тісному контакті з науковою інтелігенцією міста та області, бере участь у наукових краєзнавчих конференціях. Відділ надає вагому допомогу всім установам і закладам, що займаються краєзнавчою діяльністю, науковим співробітникам, історикам, вчителям, студентам, краєзнавцям та всім, хто захоплюється історією краю.

Фонди відділу доступні всім читачам нашого регіону, України та інших держав.

 

До ваших послуг:

- універсальний фонд краєзнавчої літератури з широким видовим складом, що містить інформацію про всі аспекти громадсько-політичного та історико-культурного життя Житомирщини;  елекронний депозитарій ЖОУНБ (LIBO) http://www.lib.zt.ua/ua/our_resources/node/56, який забезпечує відкритий доступ користувачів до оцифрованої краєзнавчої літератури

- краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат: зведений краєзнавчий каталог, каталог місцевих видань, картотека фактографічної інформації, що містить інформацію про факти, події, знаменні та пам’ятні дати житомирського краю; електронний каталог бібліотеки, де є відомості про всі краєзнавчі видання відділу

- різноманітні форми популяризації літератури - книжкові виставки, перегляди літератури, презентації нових краєзнавчих видань, зустрічі з письменниками-земляками, науковою і творчою інтелігенцією;

- система науково-допоміжних та рекомендаційно-бібліографічних покажчиків про край http://www.lib.zt.ua/ua/region/node/118

Ми працюємо з 10.00 до 19.00

Субота та неділя з 10.00 до 18.00

Вихідний день - п’ятниця, остання середа місяця - санітарний день.

Завідувачка - Ковальчук Лілія Антонівна ,

тел. (0412) 47-24-50 

E-mail: kray@lib.zt.ua