Правила користування бібліотекою

Витяг з Правил користування ЖОУНБ ім. Олега Ольжича

«… Право користування Бібліотекою мають громадяни України та громадяни інших країн незалежно від соціального статусу, расової і національної приналежності, політичних та релігійних переконань, соціального статусу, мовних ознак, місця проживання.

Формами бібліотечного обслуговування є:

 • абонемент (видача документів користувачам за межі бібліотеки),
 • читальні зали (видача документів користувачам тільки в приміщенні бібліотеки),
 • міжбібліотечний абонемент - МБА (замовлення документів користувачам з фондів інших бібліотек),
 • послуги інтернет-центрів Бібліотеки,
 • веб-сайт Бібліотеки,
 • сторінки в соціальних мережах.

Для запису до Бібліотеки користувач пред’являє паспорт (з інформацією про реєстрацію місця проживання).

Переєстрація читачів проводиться щорічно. Оформлення реєстраційних документів користувачів платне, згідно кошторису накладних витрат.

(Постанова Кабінету Міністрів України № 1271 від 12.12.2011 р.)…»

Користувачі бібліотеки можуть БЕЗКОШТОВНО:

 • Отримати інформацію про наявність у бібліотеці конкретного документу;
 • Дізнатися про склад бібліотечного фонду за змістом та видами документів;
 • Отримати консультаційну допомогу при виборі джерел інформації;
 • Одержати у тимчасове користування документи у читальних залах та абонементі;
 • Відвідувати різноманітні заходи, книжкові виставки та перегляди.

Повний текст Правил користування ЖОУНБ ім. Олега Ольжича