День ОУНБ в Коростишівському районі.

30 березня в системі підвищення кваліфікації відбулися чергові тренінгові навчання бібліотечних працівників  цього разу Коростишівського району. Під час виступів «Впровадження нових нормативно-інструктивних документів у практику бібліотечної діяльності» та «Практична діяльність бібліотек в умовах створення об’єднаних територіальних громад» надано консультації та проведено практичні заняття з питань впровадження нових нормативних документів у практику бібліотечної діяльності та з питань практичної діяльності бібліотек в умовах створення ОТГ заступником директора ОУНБ В. А.Пивоваровим.

Зав. відділом читальних зал ЖОУНБ ім. Олега Ольжича Л. А.Баздирєва виступила з лекцією-презентацією  «Інноваційні моделі сучасного бібліотечного обслуговування», під час якої йшла розмова про те, що зміни, які відбуваються у суспільстві, впливають на вибір нових підходів бібліотечного обслуговування користувачів, розвитку бібліотечних технологій і персоналу, модернізації традиційних і освоєння нових напрямків діяльності. У межах інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотека стає самостійним виробником і організатором різноманітних ресурсів, задовольняючи широкі потреби своїх користувачів у знаннях та інформації.

Завідуюча сектору «Інклюзивний читальний зал» Ю.І. Мельник провела тренінги з тем: «Етика спілкування з користувачами, які мають обмежені фізичні можливості» та «Інноваційні послуги Інклюзивного читального залу для користувачів з інвалідністю». На тренінгах обговорювали особливості  бібліотечного обслуговування людей, які мають вади зору, слуху, опорно-рухового апарату, затримку психічного розвитку та інтелектуальну недостатність (зокрема, аутизм та синдром Дауна). Окремо розглядали про форми та методи організації інтелектуально насиченого дозвілля молоді з інвалідністю.