«Публічна бібліотека сьогодні: нові можливості, новий стандарт обслуговування»

  Інноваційні заняття для бібліотечних працівників Житомирського району розпочали черговий «навчальний» рік у системі заходів підвищення кваліфікації ЖОУНБ ім. О. Ольжича. Враховуючи зміни, що відбуваються у сучасному світі, зокрема в українському суспільстві, фахівці обласної бібліотеки поставили перед собою завдання надати найновішу і найпотрібнішу інформацію в галузі бібліотечної справи своїм «курсантам».

  Головний бібліотекар відділу нових бібліотечних технологій Галина Врублевська, яка виступила з лекцією «Медіаграмотність як необхідна навичка діяльності бібліотекаря в сучасній Україні», намагалась донести до слухачів сукупність знань, навичок та умінь, що дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати повідомлення різних типів медіа та їх вплив на формування громадської думки.

  Тісна співпраця методичних служб обласної наукової бібліотеки та ЦРБ Житомирського району дозволяє виявляти та ліквідовувати ті чи інші лакуни, що з’являються в діяльності сільських бібліотек. Ось і цього разу, відгукнувшись на прохання районного методиста, головний бібліограф відділу наукової інформації та бібліографії Людмила Кондратюк надала змістовну консультацію «Довідковий апарат бібліотеки: сучасні вимоги до організації та ведення. ДСТУ на бібліографічний опис та скорочення слів».

  В умовах сьогодення здійснюються активні пошуки оптимальних моделей розвитку бібліотек, адже сучасна публічна бібліотека має посідати важливе місце в інфраструктурі знань та соціокультурному просторі країни. Саме ці нагальні питання підняла у своєму виступі «Читання і нова модель розвитку бібліотек» головний бібліотекар науково-методичного відділу Галина Козаченко.

  Чергові інноваційні заняття пройдуть у березні для бібліотечних працівників Романівського району.