Правила користування бібліотекою

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Олега Ольжича Житомирської обласної ради (далі – Бібліотека) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР (із наступними змінами), наказу Міністерства культури України «Про затвердження типових правил користування бібліотеками в Україні» від 05.05.1999 р. № 275 (із наступними змінами).

1.2. Правила є основним документом, який регламентує взаємовідносини між користувачами і Бібліотекою, визначає права та обов’язки користувачів і співробітників Бібліотеки та є обов’язковими для виконання.

1.3. Право користування Бібліотекою мають громадяни України та громадяни інших країн, незалежно від соціального статусу, расової і національної приналежності, політичних та релігійних переконань, соціального статусу, мовних ознак, місця проживання.

1.4. Бібліотечне обслуговування юридичних осіб та громадських організацій здійснюється на основі укладених договорів.

1.5. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент (видача документів користувачам за межі Бібліотеки), читальний зал (видача документів користувачам тільки в приміщенні Бібліотеки), міжбібліотечний абонемент (МБА; замовлення документів користувачам з фондів інших бібліотек), послуги інтернет-центрів Бібліотеки, веб-сайт Бібліотеки, сторінки в соціальних мережах.

1.6. Обслуговування користувачів у відділах: україніки; літератури іноземними мовами; мистецтва; виробничої літератури; наукової інформації та бібліографії; краєзнавства; гуманітарних видань; спеціалізованої медичної літератури; інклюзивного читального залу здійснюється через систему читальних залів (видача документів у читальному залі відділу) та систему абонементів відділів (видача документів за межі бібліотеки).

1.7. Режим обслуговування користувачів Бібліотеки встановлюється наказом директора Бібліотеки і доводиться до відома користувачів бібліотеки шляхом розміщення на інформаційних стендах і на веб-сайті Бібліотеки.

1.8. Кожна остання середа місяця – санітарний день, Бібліотека не обслуговує користувачів. За потреби, санітарний день може переноситися на інший день.

1.9. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи Бібліотеки скорочується на одну годину.

 

2. ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

2.1. Запис користувачів до Бібліотеки здійснюється у секторі реєстрації користувачів (хол Бібліотеки) за наявності паспорта або військового, студентського, учнівського квитка.

2.2. Після ознайомлення з Правилами користування Бібліотекою, користувач особистим підписом підтверджує зобов’язання їх виконувати.

2.3. Персональні дані, надані користувачем для внесення в реєстраційну базу, є конфіденційними. Використання персональних даних здійснюється працівниками Бібліотеки у межах виконання їхніх службових обов’язків, а також для статистичних, соціально-наукових цілей – у знеособленому вигляді.

2.4. Користувачу Бібліотеки видається читацький квиток. Термін дії квитка – із моменту запису до Бібліотеки і до перереєстрації. Перереєстрація користувачів здійснюється щорічно.

2.5. Послуга з оформлення читацького квитка користувача є платною, її вартість визначається Бібліотекою.

2.6. У разі втрати читацького квитка, користувачу видається дублікат читацького квитка, а користувачем відшкодовується його вартість.

Передача читацького квитка іншій особі і користування чужим читацьким квитком не дозволяється.

 

Повний документ смПравила користування ОУНБ.pdf