Правила користування бібліотекою

Витяг з Правил користування ЖОУНБ ім. Олега Ольжича

«… Право користування бібліотекою надається юридичним і фізичним особам України і зарубіжних країн, незалежно від їх соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідань, місця проживання.

Формами бібліотечного обслуговування є:

  • абонемент (видача документів користувачам за межі бібліотеки),
  • читальні зали (видача документів користувачам тільки в приміщенні бібліотеки),
  • міжбібліотечний абонемент - МБА (замовлення документів користувачам з фондів інших бібліотек).

Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює (на період відсутності паспорту),  ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для замовлення реєстраційної картки, читацького квитка і формуляра.

Переєстрація читачів проводиться щорічно. Оформлення реєстраційних документів користувачів платне, згідно кошторису накладних витрат - 5 грн.00 коп.

(Постанова Кабінету Міністрів України № 534 від 05.06.1997р.)…»

Користувачі бібліотеки можуть БЕЗКОШТОВНО:

  • Отримати інформацію про наявність у бібліотеці конкретного документу;
  • Дізнатися про склад бібліотечного фонду за змістом та видами документів;
  • Отримати консультаційну допомогу при виборі джерел інформації;
  • Одержати у тимчасове користування документи у читальних залах та абонементі;
  • Відвідувати різноманітні заходи, книжкові виставки та перегляди.

Повний текст Правил користування ЖОУНБ ім. Олега Ольжича