«Стратегічне планування в бібліотеках»

Виїзний тренінг для бібліотечних працівників Малинського району

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується переходом до всеохоплюючої інформатизації усіх галузей діяльності, пов’язаних із формуванням інформаційних ресурсів і передачею знання. Ця тенденція чітко проявляється в бібліотеці, яка в умовах інформатизації перетворюється зі “сховища книг” у соціальний інститут, що забезпечує кумуляцію, збереження і загальну доступність документів, інформації, знань. Серед цих проблем виділяється осмислення стратегічного управління, як основи планомірного розвитку бібліотеки. Саме цим було обумовлено вибір теми тренінгу «Стратегічне планування роботи бібліотеки», який провели 14 липня 2017 року для працівників бібліотек Малинщини фахівці НМВ Оксана Костюченко та Галина Козаченко. Працівники районної бібліотеки та їх колеги з сільських бібліотек засвоювали поняття, терміни, завдання, етапи стратегічного планування для подальшого застосування отриманих знань та навичок під час планування своєї діяльності на майбутнє.