«Інформаційна культура особистості»

Перегляд літератури

У відділі наукової інформації та бібліографії бібліотеки у липні 2020 року відкрився перегляд літератури «Інформаційна культура особистості».

В запропонованому читачам перегляді літератури представлені видання з інформаційної культури людини і суспільства. Підбір видань підпорядкований загальній меті – розгляду сутнісних понять, пов’язаних з інформаційною культурою, явищ, подій, фактів, а також тих або інших способів роботи з інформацією, технологій її створення та розповсюдження на різних ступенях розвитку суспільства. Все це орієнтовано на формування цілісної уяви про інформаційну культуру.

Історія цивілізацій являє собою безперервний процес пошуку людських цінностей. Чим більш високі інформаційні технології її оточували, тим гостріше вона усвідомлювала цінність інформації та її соціальну роль.

Всі зміни, що відбуваються зі зміною епох, мають соціальний характер, тому що орієнтовані на суспільство. Розвиток суспільства неможливий без обміну інформацією між людьми. І ні у кого не викликає сумніву той факт, що ефективно реагувати на процеси, що відбуваються у світі, може тільки особистість зі сформованими переконаннями, світоглядом, яка оволоділа алгоритмом переробки інформації, прилучення до цінностей загальнокультурного обшару.

Маємо надію, що подані матеріали допоможуть сформувати у читачів інтерес до інформаційного минулого та виробити правильну позицію по відношенню до інформаційних процесів, що відбуваються в наш час.