«Гортаючи сторінки історії України»

У відділі наукової інформації та бібліографії бібліотеки оновлені матеріали постійно діючої книжкової виставки «Гортаючи сторінки історії України».

«Historia est magistra vitas»

 («історія є вчителька життя») –

 говориться з прадавніх часів.

Але тільки з проголошенням незалежності України були створені сприятливі умови для неупередженого дослідження і вивчення історії України.

Підготовлена працівниками відділу наукової інформації та бібліографії постійно діюча книжкова виставка «Гортаючи сторінки історії України» є коротким джерельним літописом історії України з найдавніших часів до сьогодення. З матеріалів (їх всього 103), представлених в шести розділах виставки, читачі мають добру нагоду довідатись про багату і колоритну історію мужнього, мудрого і працелюбного українського народу.

Від часу свого зародження і до нині український народ безперервно формувався в лоні своєї історичної території, при будь-яких умовах. Дана книжкова виставка засвідчує, що український народ належить до давніх державних народів сучасної цивілізації, з більш як 1100-літньою історією.

В сучасних умовах суттєво зростає роль джерел у заповненні «білих плям» української історії. Неупереджений аналіз і виклад матеріалу – це основні принципи, на які орієнтувались працівники відділу, готуючи зазначену книжкову виставку. Адже знання змісту джерельного літопису українського народу конче необхідні для поглибленого вивчення історії України та формування національної самосвідомості, що гарантує існування і розвиток української нації, її достойного місця в суцвітті народів світу. Переконані в тому, що цьому завданню певною мірою допоможе наша виставка.