Німецькомовний клуб для етнічних німців «Sprachklub»

Чергові засідання німецькомовного клубу для етнічних німців “Sprachklub” відбувалися 1 та 6 березня 2018 року. Тема для спілкування “Mein Heimatort” («Моя батьківщина»). На заняттях вивчався лексичний матеріал по темі, проводилось складання тлумачного словника для слухачів з використанням Woerterbuecher “DUDEN”.  Члени клубу слухали інтерв’ю «Що для мене означає «Батьківщина»?». Слухачі складали подібні висловлювання та обмінювалися думками, описували місцевість за ілюстраціями, де вони повинні визначити, що це за ландшафт (місто, село, поле, гори та ін.). Граматичний матеріал для вивчення – це складні іменники з компонентом –ort (orte): Wohnort, Erstellungsort… .